ÇEREZ POLİTİKASI

Roket Works olarak, web sitemizde kullandığımız çerezler hakkında, amaçları ve çerez ayarlarınızı nasıl değiştirebileceğiniz konusunda sizi kısaca bilgilendirmeyi ve güvenliğinizi değerli görmekteyiz.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, hangi kişisel verilerinizin ne amaçla toplandığı ve işlendiği konularında bilgi toplamak için çerezler kullanmaktayız. Lütfen bu Çerez Politikasını okuyarak bu konular hakkında kısa bir anlayışa sahip olun.

Çerez Nedir?

Çerezler, bir web sayfası ziyaret edildiğinde tarayıcılarda depolanan ve genellikle harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Tarayıcı geçmişlerinde kişilerin web sitelerindeki aramalarını izlerler. Site üzerindeki eylemleri izleyerek, çerezler bir web sitesine izin verir. Çerezler, aynı ziyaretçinin sitenin tekrar ziyaret edildiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir. Çerezler, ziyaretçilerin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verilerini içermezler.

Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler, web sitesiyle ilgili temel işlevleri etkinleştirerek web sitesinin kullanılabilir hale gelmesini sağlayan çerezlerdir. Bu çerezler olmadan web sitesi düzgün çalışmaz.

Performans Çerezleri

Performans çerezleri, web sitesini ziyaret eden ziyaretçilerin kullanım bilgilerini ve tercihlerini anonim olarak toplayan ve bu şekilde web sitesinin performansının iyileştirilmesine olanak sağlayan çerezlerdir.

Fonksiyonel Çerezler

Fonksiyonel çerezler, kullanıcıların web sitesini geçmiş ziyaretlerine dayanarak gelecekteki ziyaretlerinde tanınmalarını ve hatırlanmalarını sağlayan, böylece web sitelerinin dil, bölge vb. gibi kişiselleştirilmiş hizmetler sunmasını sağlayan çerezlerdir.

Reklam Çerezleri

Reklam çerezleri, web sitelerinde ziyaretçilerin davranışlarını izlemek için kullanılan üçüncü taraf çerezleridir. Bu çerezlerin amacı, ziyaretçilerin ilgisini çekecek reklamların gösterilmesine yardımcı olmaktır ve sorumluluk üçüncü taraf çerez sahibine aittir.

Çerezleri Kontrol Etme ve Silme:

Çerez kullanım tercihlerinizi değiştirmek veya çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcı ayarlarınızı değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı, çerezleri kabul etmeyi veya reddetmeyi, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etmeyi veya bir web sitesinin cihazınıza çerez depolamayı istediğinde tarayıcıdan uyarı almayı seçme gibi seçenekler sunar. Ayrıca, daha önceden kaydedilmiş çerezleri tarayıcınızdan silmek de mümkündür. Önde gelen tarayıcıların çerezleri kabul etme veya reddetme, çerezleri engelleme veya silme talimatları için aşağıdaki bağlantılara bakabilirsiniz:

Hangi Haklara Sahipsiniz?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonuç ortaya çıkması halinde itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.


Cookie Policy

At Roket Works, we value your security and aim to briefly inform our dear visitors about the cookies we use on our website, their purposes, and how you can change your cookie settings through this Cookie Policy.

In order to provide you with better service, we use cookies to gather information about what type of personal data is collected for what purpose and how it is processed. Please read this Cookie Policy to have a brief understanding of these matters.

What Are Cookies?

Cookies are generally very small text files consisting of letters and numbers that are stored in browsers when a web page is visited. They keep track of individuals' searches on websites in browser histories. By keeping track of actions on the site, cookies enable permission for a website. Cookies can be likened to identity cards showing that the same visitor revisited the site. Cookies do not contain personal data such as name, gender, or address of visitors.

Essential Cookies

Essential cookies are cookies that enable basic functions related to the website, making the website usable. The website does not function properly without these cookies.

Performance Cookies

Performance cookies are cookies that anonymously collect usage information and preferences of visitors to the website, thus enabling the improvement of the website's performance.

Functional Cookies

Functional cookies enable recognition and remembering of users in their future visits based on their past usage of the website, allowing websites to provide personalized services such as language, region, etc.

Advertising Cookies

Advertising cookies are third-party cookies used to track visitors' behaviors on websites. The purpose of these cookies is to assist in showing advertisements that appeal to visitors' interests, and the responsibility belongs to the third-party cookie owner.

Controlling and Deleting Cookies:

To change your preferences regarding the use of cookies or to block or delete cookies, you just need to change your browser settings. Many browsers offer options to accept or reject cookies, accept only certain types of cookies, or receive alerts from the browser when a website requests to store cookies on your device. Additionally, it is possible to delete previously stored cookies in your browser. Instructions for allowing or blocking cookies in major browsers can be found at the following links:

What Rights Do You Have?

According to Article 11 of the Law on Protection of Personal Data No. 6698:

 • To learn whether personal data is being processed,
 • To request information if personal data has been processed,
 • To learn the purpose of processing personal data and whether they are used appropriately for their purpose,
 • To know third parties to whom personal data are transferred, whether domestically or internationally,
 • To request correction of personal data in case of incomplete or incorrect processing, and to request notification of this correction to third parties to whom the personal data have been transferred, within the scope of the legislation and other relevant laws,
 • To request deletion or destruction of personal data in case the reasons requiring the processing of personal data cease to exist, although they have been processed in accordance with the law and other relevant laws, and to request notification of this deletion or destruction to third parties to whom the personal data have been transferred,
 • To object to the occurrence of a result against oneself by exclusively analyzing the processed data through automated systems,
 • To demand compensation for damages in case of suffering damages due to unlawful processing of personal data.

Feel free to contact us for further information.